BALANCE

U smislu ekonomičnosti i dizajna BALANCE nudi potpuno nove dimenzije izrade krova. Izvanredna kvaliteta i usavršeno preklapanje utora brinu o trajnom očuvanju vrijednosti. BALANCE se uspješno upotrebljava kod krovova većih dimenzija i kod manjih krovova radi svojih usklađenih proporcija.

Utrošak crijepa iznosi oko 8,4 kom/m², a osim toga odlikuje se izvanrednom kvalitetom i ljepotom te uspostavlja i nove standarde u pogledu omjera cijene i učinka. Svoju savršenu statiku zahvaljuje utorima sa donje strane crijepa.

  • Bitno svojstvo: južnjački šarm
  • Klasični valoviti oblik
  • Engobirana površina velike tvrdoće
  • Zahvaljujući velikom formatu daje ekonomično rješenje (8,2 kom/m²)
  • Savršena vodonepropusnost zahvaljujući dvostrukim utorima
  • Već od 10°nagiba krova
  • Na raspolaganju je široki izbor glinene krovne opreme
prirodno crvena
prirodno crvena
NUANCE crvena engobirana
NUANCE crvena engobirana
NUANCE bakreno crvena engobirana
NUANCE bakreno crvena engobirana
NUANCE vinsko crvena  engobirana
NUANCE vinsko crvena engobirana
NUANCE tamnosmeđa engobirana
NUANCE tamnosmeđa engobirana
NUANCE boja škriljevca engobirana
NUANCE boja škriljevca engobirana
NUANCE crna engobirana
NUANCE crna engobirana
NUANCE crna mat engobirana
NUANCE crna mat engobirana

Tehnièki podaci

Dimenzije(cca.)323 x 502 mm (milimetar )
Min.pokrovna širina(cca.)274 mm (milimetar )
Srednja pokrovna širina(cca.)275 mm (milimetar )
Maks.pokrovna širina(cca.)277 mm (milimetar )
Min.letvanje(cca.)406 mm (milimetar )
Letvanje preporučeno(cca.)419 mm (milimetar )
Maks. letvanje(cca.)431 mm (milimetar )
min. utrošak crijepa (cca.)8.4 kom/m² (komada po metru kvadratnom)
Utrošak crijepa prosječno(cca.)8.7 kom/m² (komada po metru kvadratnom)
Maks.utrošak crijepa9 kom/m² (komada po metru kvadratnom)
Masa po komadu(cca.)4.9 kg/kom (kilograma po komadu)
Masa po m²(cca.)42.4 kg/m² (kilogram po metru kvadratnom )
Masa palete(cca.)960 kg (kilogram)
BETON I VLAKNO CEMENT4 kom (komad )
Komada na paleti192 komad

LAF-/FLA vrijednosti

Vrsta crijepKut nagiba

10°

15°

20°

25°

30°

35°

40°

45°

50°

55°

60°

LAF / FLA vrijednosti u mm za krovne limove 30x50 mm

 

 

 

 

PF 2.5 db/m

FLA

95

95

90

80

70

60

50

45

30

25

20

PF 2.5 db/m

LAF

95

90

90

80

80

80

75

75

75

75

75

LAF / FLA vrijednosti u mm za krovne limove 40x60 mm

 

 

 

 

PF 2.5 db/m

FLA

105

105

100

90

80

70

60

55

40

35

30

PF 2.5 db/m

LAF

95

90

90

75

75

75

70

65

60

60

60

LAF / FLA vrijednosti u mm za krovne limove 50x50 mm

 

 

 

 

PF 2.5 db/m

FLA

115

115

110

100

90

85

75

70

60

55

60

PF 2.5 db/m

LAF

90

85

85

70

70

65

60

55

50

50

45

Preuzimanja