Proizvodni proces glinenih crjepova

DOBIVANJE SIROVINE

1. Iskapanje sirovine
U skladu s kriterijima čistoće koje je postavio sam CREATON, tijekom proizvodnje glinenih crjepova koriste se isključivo prirodne sirovine, odnosno glina, ilovača i voda, koje se iskapaju u neposrednoj blizini tvorničkih pogona. Glina i ilovača čine glavne sastojke glinenih crjepova. Obje sirovine nastale su za vrijeme i neposredno nakon ledenog doba. U dodiru s vodom glina se pretvara u sirovinu izrazito fine, zrnate strukture koja može primiti jako puno vode. Zbog toga se može jako skupiti, a istovremeno je izrazito otporna tijekom procesa pečenja. Međutim, zbog udjela kvarca ilovača ima više zrnatu strukturu od gline. Zbog visoke zastupljenosti željeznih spojeva u njoj tijekom pečenja javlja se crvena boja, karakteristična za krovni crijep. Pomoću radnih strojeva s velikim kotačima dopiremo čak i na dubinu od 18 metara. Nakon završetka iskapanja te površine opet vraćamo u prirodno stanje.

2. Transport
S obzirom na to da se mjesta iskapanja sirovina nalaze u neposrednoj blizini tvornica nisu nam potrebni dugački transportni putovi koji opterećuju okolinu. Sirovine se prevoze direktno do tvornice, tako primjerice u našoj tvornici u Großengotternu, gdje se one dopremaju transportnim trakama, a drugdje kamionima.

3.Skladištenje gline
Ako su na nekim lokacijama skladišta puna, tada iskopanu sirovinu privremeno skladištimo na otvorenom prostoru.

DOBIVANJE SIROVINE
DOBIVANJE SIROVINE
DOBIVANJE SIROVINE

PRIPREMA

4. Dozatori s ormarima
Nakon pristizanja sirovina u pogone putem tzv. dozatora s ormarima one se u optimalnim dozama prevoze do uređaja za pripremanje. U smjesu se dolijeva voda i pomoću višetonskih se miješalica prerađuje u masu s finom, zrnatom strukturom.

5. Mljevenje na valjcima
Pomoću tih valjaka za mljevenje masa se dalje miješa i zrna se melju na ispod 20 mm.

6. Valjkasta drobilica
U valjkastim drobilicama smjesa se dalje usitnjava na veličinu ispod 0,8 mm. U našem pogonu u Guttauu smjesa se usitnjava čak i na veličinu do 0,035 mm. Pomoću ove metode postižemo izrazitu tvrdoću naših proizvoda "PREMION" i "KERA-Biber".

7. Slijeganje
Nakon toga smjesa se na transportnim trakama prevozi do posebnih posuda za taloženje, gdje ostaje otprilike dva tjedna, sve dok pripremljena sirovina ne postigne savršeno stanje u kojem joj se više ne mijenja sadržaj vlage.

8. Kružni dozator s cjedilom
Nakon što sirovina postigne savršeno stanje ona se dalje prenosi u kružni dozator s cjedilom, gdje se potom smjesa navlaži i preša u male glinene prutiće istih dimenzija. S obzirom na to da više nije zrnate strukture sada je možemo smatrati idealnom za oblikovanje.

PRIPREMA
PRIPREMA
PRIPREMA

Formiranje oblika

9. Vakuumska preša
Sirovina se dalje prenosi u vakuumsku prešu koja će polugotovi materijal oblikovati u jedan komad gline bez krajeva i ukloniti će i zadnje mjehuriće zraka iz mase.

10. Žica za rezanje
Nakon toga se pomoću vrlo oštrog žičanog rezača komad gline bez krajeva reže na pojedine predoblike crijepa.

11. Revolverska preša
Putem transportnog sustava polugotovi uzorci dospijevaju do revolverske preše gdje krovni crjepovi dobivaju svoj konačni oblik. Ulaze u kalupe pod visokim pritiskom. Osim toga na prešu je priključena i istosmjerna struja, kako bi polugotovi proizvodi lakše izlazili iz kalupa. Te visokotlačne preše izrađuju 3000 krovnih crijepova na sat. Radni kalupi izrađeni su od raznih gipsanih i ljevaoničarskih materijala u ljevaonici koja je u vlasništvu pogona. Prednost gipsanih kalupa je u tome da oni primaju vodu koja se za vrijeme prešanja istisne i na taj način se stvara vodeni film između kalupa i sirovog komada. Na ove kalupe djeluju ogromne sile i trenja, pa ih zato ih treba više puta dnevno izmijeniti.

Formiranje oblika
Formiranje oblika
Formiranje oblika

OPLEMENJIVANJE

12. Uređaj za sušenje
Nakon prešanja sirovi se komadi prevoze do uređaja za sušenje i tu ostaju više sati. Na taj se način vlaga još jednom odstranjuje iz pojedinih komada. Sušenje je osnovni preduvjet oplemenjivanja koje tek slijedi.

13. Postupak engobiranja/nanošenja premaza
Tijekom engobiranja, koje je najrašireniji proces oplemenjivanja, stroj za prskanje nanosi maglicu finog glinenog taloga na površinu krovnih crjepova. Za vrijeme pečenja engoba se stopi u jedinstvenu cjelinu sa samim crijepom. Ovaj postupak omogućuje nam da odredimo boju glinenog crijepa i da je trajno sačuvamo u originalnom stanju. Na taj način nastaje naša vrijedna kolekcija "NUANCE". Nanošenje premaza se u načelu odvija na isti način kao i engobiranje jer na površinu krovnih crjepova, prije daljnjeg transporta u peći, i ovdje nanosimo smjesu premaza dobivenu iz usitnjene i unaprijed otopljene rudače pomoću kabina za rasprskavanje. Naši veliki glineni crjepovi "FINESSE" imaju premaz za zaštitu krova, isto kao i naši krovni crjepovi iz ekskluzivne kolekcije "NOBLESSE" s vrlo glatkom površinom. Zbog toga čestice onečišćenja ne ostaju na njima jer će ih već prva kiša jednostavno oprati. Iz tog razloga krovovi s CREATON crjepovima s premazom čak i nakon nekoliko desetljeća djeluju kao novi i optički su privlačni.

OPLEMENJIVANJE
OPLEMENJIVANJE
OPLEMENJIVANJE

PROCES PEČENJA

14. Predgrijavanje
Prethodno obrađeni crjepovi se premjeste u tzv. H-kazete čija uloga je da osiguraju jednoliki dotok topline na sve glinene crjepove.  Međutim, prije no što polugotovi crjepovi dospiju u tunelsku peć, prvo moraju proći predgrijavanje.

15. Tunelska peć
Nakon toga se odvija pečenje crjepova na temperaturi većoj od 1000 °C  u dugačkoj tunelskoj peći. Taj proces traje više sati. Uslijed visoke temperature glina postaje kompaktnija i otvrdne, crjepovi se donekle skupljaju, a istovremeno gube čvrstoću. Stvaranje glinenog crijepa se u suštini može opisati pomoću dvije vrste procesa koji se odvijaju u peći:
a) Pretvaranje kristala na temperaturi od 550 °- 600 ° C. 
b) Nastaje izvjesna količina otopljenog premaza koja će spojiti elemente neotopljene tijekom hlađenja.

16. Hlađenje
Nakon procesa pečenja crjepovi se pomoću ogromnih ventilatora ponovo rashlade do sobne temperature.

PROCES PEČENJA
PROCES PEČENJA
PROCES PEČENJA

DALJNJA OBRADA

17. Hlađenje
Nakon procesa pečenja crjepovi se pomoću ventilatora hlade do prosječne temperature.

18. Kontrola kvalitete
Nakon hlađenja slijedi kontrola kvalitete crjepova tijekom koje ih se kucne čekićem. Naime, na osnovi dobivenog zvuka moguće je prepoznati je li stanje crijepa zadovoljavajuće. Uz to provjerava se zadovoljava li crijep optičke kriterije CREATON kvalitete.

19. Vezanje u bale
Ako ispečena roba zadovoljava provjeru kontrole kvalitete, crjepovi se pomoću polipropilenskih vrpci s mogućnošću reciklaže vežu u male bale.

20. Skladište
Zapakirani crjepovi odlažu se u skladištu te se kamionima prevoze na gradilišta.

DALJNJA OBRADA
DALJNJA OBRADA
DALJNJA OBRADA

Proces proizvodnje prikazan na video snimku

Proizvodi

CREATON nudi široku paletu i jedinstveni izbor glinenih crjepova. Nudimo Vam vrhunsku krovnu opremu, savjetodavni tim i visokokvalitetne usluge.