Podrška arhitektima i projektantima

Integrirana politika (Kvaliteta, Zaštita okoliša, Sigurnost i zaštita zdravlja na radu, Energija)

Temeljni cilj naše tvrtke, CREATON South-East Europe Kft. uz dugoročno stabilnim i uspješnim poslovanjem je zauzimanje vodećeg položaj i u inovativnosti na tržištu krovnih proizvoda jačanjem marke CREATON.

Stalnim promjenama na tržištu i potrebama kupaca, kao i zahtjevima zainteresiranih strana pokušavamo udovoljiti pristupom gdje se orijentiramo na procese, posvjećujemo veliku pozornost rizicima i potpunim poštivanjem važećih zakonskih odredbi, iskorištavanjem dostupnih resursa uz osiguranje čistih, zdravih i sigurnih uvjeta rada za svo osoblje i poslovne partnere koji izvršavaju zadatke na mjestima unutar tvrtke.

Cilj nam je proizvoditi i plasirati proizvode najviše kvalitete, a sve to u okviru ekološki i energetski učinkovitijim proizvodnim postupcima

Sigurnost na radu čini najvažniju temeljnu vrijednost tvrtke CREATON SEE Kft. čiji je jedini prihvatljivi cilj održati učinak bez nezgoda i smanjanje broja profesionalnih bolesti na nulu. Sigurnost na radu, zaštita zdravlja i psihičku sigurnost zaposlenika ključna su odgovornost naših rukovoditelja koja zahtijeva uključivanje naših djelatnika i pored komuniciranja predstavnika zaposlenika u suradnji s Povjerenstvom za zaštitu zdravlja I sigurnost na radu. Radi održavanja i poboljšanja standarda zaštite na radu, kontinuirano pratimo i usavršavamo uvjete zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu jačanjem svijesti o preventivnom pristupu.

Kako bismo poboljšali učinkovitost našeg sustava kontrole kvalitete, sustavno analiziramo proizvodnju i parametre kvalitete, te rizike procesa kao i povratne informacije naših poslovnih partnera. Nadogradnja proizvodne tehnologije i stalno usavršavanje naših djelatnika rezultiraju zadovoljstvom naših kupaca.

Kada je riječ o lansiranju novih proizvoda i nadogradnji postojećih, uzimamo u obzir estetske zahtjeve naših kupaca, uključujući točno uklapanje, ravnomjernost i trajnost krovnih konstrukcija.

Uvjereni smo kako su naši napori za zaštitu okoliša i razumnu potrošnju energije, razvoj našeg poslovnog modela, procesa i metoda, kao i upravljanje strukturnim i tehničkim problemima u vezi općeg stava predstavljaju neophodne čimbenike za postizanje izvrsnosti rada.

Stalno poboljšavamo naš sustav kontrole procjenjujući sve moguće rizike i preispitujući cijeli životni ciklus naših procesa i proizvoda. Stalno poboljšavamo svoj učinak vezano za potrošnju energije ulaganjem dodatnih napora, čime želimo osigurati minimaliziranje opterećenja okoliša nastalih našim poslovanjem i sprječavanje pojave onečišćenja ili zagađenja.

Održavamo korektne odnose i suradnju s našim dobavljačima i poslovnim partnerima, očekujući da će oni maksimalno udovoljavati našim zahtjevima.

Certificate

 

Kako bi postigla ciljeve utvrđene ovom poslovnom politikom, naša tvrtka djeluje i poboljšava sustave kontrole kvalitete, zaštite okoliša, zaštite na radu, zaštite zdravlja i upravljanja energijom u skladu sa standardima ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018 i ISO 50001: 2018, koji su sertificirani od strane akreditiranog ovlaštenog tijela.

Lenti, 15. Studeni 2022. god.