Podrška arhitektima i projektantima

INTEGRIRANA POLITIKA (KVALITETA, ZAŠTITA OKOLIŠA, SIGURNOST I ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU, ENERGIJA)

„CREATON.KROVOVI NA DOMAĆEN TERENU.“

Temeljni cilj naše tvrtke, CREATON South-East Europe Kft. uz dugoročno stabilnim i uspješnim poslovanjem je zauzimanje vodećeg položaja u inovativnosti na tržištu krovnih proizvoda jačanjem naziva CREATON.

Stalnim promjenama na tržištu i potrebama kupaca, kao i zahtjevima zainteresiranih strana pokušavamo udovoljiti pristupom gdje veliki pozornost dajemo postupcima i životnom vijeku proizvoda, iskorištavanjem postojećih resursa, posvjećujemo veliku pozornost rizicima i potpunim poštivanjem načela prilagodbe energetske efikasnosti, racionalnog korištenja energijeva i važećih zakonskih odredbi,  iskorištavanjem dostupnih resursa uz osiguranje čistih, zdravih i sigurnih uvjeta rada za osoblje i poslovne partnere koji izvršavaju zadatke na mjestima unutar tvrtke.

Cilj nam je proizvoditi i plasirati proizvode najvišeg kvaliteta, a sve to u okviru ekološki i energetski efikasnijim proizvodnim postupcima.

Sigurnost na radu čini temeljnu vrijednost tvrtke CREATON South-East Europe Kft. čiji je jedini prihvatljivi cilj održati učinak bez nezgoda i smanjiti broj teškoća na radnom mjestu na nulu. Sigurnost na radu, zaštita zdravlja i psihološka sigurnost ključne su odgovornosti naših rukovoditelja koja zahtijevaju uključivanje naših djelatnika i pored komuniciranja predstavnika zaposlenika u suradnji sa središnjicom za zaštitu zdravlja, sigurnost na radu (MEB). Radi održavanja i poboljšanja razine zaštite na radu, kontinuirano pratimo i usavršavamo uvjete zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu jačanjem svijesti o preventivnom pristupu. Kako bismo poboljšali efikasnost našeg sustava kontrole kakvoće, planirano analiziramo proizvodnju i parametre kvaliteta, te rizike postupaka kao i povratne informacije naših poslovnih partnera.  

Nadogradnja proizvodne tehnologije i stalno usavršavanje naših djelatnika rezultiraju zadovoljstvom naših kupaca.

Kada je riječ o uvođenju novih proizvoda na tržište i nadogradnji postojećih, uzimamo u obzir estetske zahtjeve naših kupaca, uključujući točno uklapanje, ravnomjernost i trajnost krovnih konstrukcija.

Uvjereni smo da su naši napori za zaštitu okoliša i razumnu potrošnju energije, razvoj našeg poslovnog modela, procesa, metoda, opreme kao i upravljanje strukturnim i tehničkim problemima u vezi općeg stava predstavljaju neophodne čimbenike za postizanje izvrsnosti rada.

Stalno popravljamo naš integrirani sustav kontrole uz procjenu svih mogućih rizika i preispitujući cijeli životni vijek naših postupaka i proizvoda. Tijekom postupka planiranja cilj nam je popraviti efikasnost u raspolaganju sa energijom. Stalno popravljamo svoj učinak vezano za potrošnju energije ulaganjem dodatnih napora, čime želimo osigurati minimaliziranje opterećenja okoline nastalih našim poslovanjem i sprječavanje pojave prljanja ili zagađenja.

Certificate

Održavamo korektne odnose i suradnju s našim dobavljačima i poslovnim partnerima i očekujemo njihovo postupanje sukladno našim zahtjevima, odnosno kako bi nam pružili proizvode i usluge koji pozitivno utječu na rezultate na području gospodarstva energije.

Kako bi postigla ciljeve utvrđene ovom poslovnom politikom, naša tvrtka djeluje i radi na popravci sustava kontrole kvaliteta, zaštite okoliša, zaštite na radu, zaštite zdravlja i upravljanja energijom u skladu sa sustavima ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018 i ISO 50001: 2018, koji su certificirani od strane ovlaštenog tijela akreditovanog ovlašćenog tela.

Lenti, 2. listopada 2023. god.