Podrška arhitektima i projektantima

CREATON South-East Europe Kft. - politika u području kvalitete, sigurnosti na radu, okoliša i energetike

Osnovni cilj naše tvrtke CREATON South-East Europe Kft. je da kao uspješno i stabilno poduzeće imamo inovativnu, vodeću ulogu na tržištu krovnih i fasadnih ploča, uz stalno jačanje robne marke CREATON. Zadovoljavanje sve strože pravne regulative, očekivanja, stalnih promjena zahtjeva naših kupaca, tržišta i drugih zainteresiranih strana - sve to želimo postići uz korištenje resursa koji su nam na raspolaganju upotrebom strategija održivog razvoja, procesnog razmišljanja te pristupa na temelju procjene rizika.

Svojom obvezom smatramo stvaranje čiste, zdrave i sigurne radne sredine za svakog djelatnika CREATONA.

Naš cilj su proizvodi najveće kvalitete koji su ekološki prihvatljivi i proizvedeni uz što manje energije.

Sigurnost na radu je uvijek i svugdje najvažnija osnovna vrijednost CREATONA. Za nas je jedini prihvatljivi cilj da uopće ne dolazi do nezgoda, uz smanjenje broja oboljenja na radnom mjestu na nulu.

Voditi brigu o sigurnosti je jedna od najvažnijih zadaća naših rukovodilaca. Osnovni zahtjevi koji postavljamo pred njih su strast prema pitanjima sigurnosti i otvorena komunikacija.

S ciljem održavanja razine sigurnosti na radu stalnom neprestano razmatramo i poboljšavamo naše djelatnosti, oslanjajući se na širenje aspekta prevencije. U okviru programa SAFESTART jačamo ponašanje djelatnika, njihovih članova obitelji i partnera s obzirom na sigurnost na radu.

Kako bismo ispunili zahtjeve u pogledu upravljanja kvalitetom neprestano pratimo pokazatelje proizvodnje i kvalitete, čimbenike rizika u okviru naših procesa te povratne informacije naših kupaca. Zadovoljstvo naših kupaca osiguravamo unapređivanjem proizvoda i tehnologija te stalnim usavršavanjem znanja naših djelatnika. Djelatnike nastojimo potaknuti da rade najbolje što znaju, da budu usmjereni na rezultate, preuzimaju inicijativu te kod izbora novih zaposlenika nastojimo zaposliti osobe koje raspolažu znanjem, stručnošću i velikim iskustvom u dotičnom području.

Kod uvođenja novih proizvoda, kao i kod usavršavanja postojećih, u obzir uzimamo primjedbe naših kupaca koje se odnose na estetiku, dobro prianjanje crjepova pri spajanju, na to jesu li dovoljno ravni i na zahtjeve u smislu dugog životnog vijeka.

CREATON South-East Europe Kft

Naš moto: zadovoljan kupac koji se vraća najbolja je reklama

Vjerujemo da naša usmjerenost na dobra ekološka, zdravstvena i sigurnosna rješenja, na učinkovito korištenje energije, na razvoj poslovne strukture, procesa i naših sredstava kao i organizacijskih i tehničkih problema predstavlja neizostavan element u postizanju vrhunskog poslovanja.

Neprestano usavršavamo sustav upravljanja (kvaliteta, okoliš, radna sigurnost, zdravlje i energija), promišljanjem životnog ciklusa naših procesa i proizvoda procjenjujemo moguće rizike, učinkovitim korištenjem dostupnih energetskih izvora minimaliziramo utjecaj na okoliš te na taj način sprječavamo onečišćenje.

Sustav kvalitete održavamo u skladu sa standardom ISO 9001, sustav zaštite okoliša po standardu ISO 14001, energetski sustav po ISO 50001 kao i sustav sigurnosti na radu po standardu BS OHSAS 18001 za što posjedujemo certifikat vanjske stručne organizacije.

U korektnim smo odnosima s dobavljačima i ugovornim partnerima te istovremeno očekujemo da oni naše zahtjeve ispunjavaju na najvišoj mogućoj razini. Integrirani sustav upravljanja koji smo izradili primjer je i našim partnerima.

Naši sustavi upravljanja zasnivaju se na jednoznačnom određivanju područja odgovornosti, uključivanju ljudi, na standardima, komunikaciji, obradi rizika, stručnim usavršavanjima, mjerenjima i knjigovodstvenim aktivnostima.