Prozračivanje CREATON krovova

Prozračivanje CREATON krovova

Ako želite da vaš krov traje više desetljeća, osim toplinske izolacije pažnju treba posvetiti I odzračivanju krova, zaštiti od vlage i kondenzirane vode. O toj temi postoji dosta oprečnih informacija stoga temu treba detaljno obraditi.

Zašto je neophodno odzračivanje crijepa i krova?

U ljetnom periodu temperatura na površini crijep doseže 60-80°C, dok je na crnom crijepu izmjerena i viša temperatura. Zimi se temperatura spušta i do -20°C. Promatrajući ljetne temperature može se zaključiti kako ispod crijepa imamo jako visoku temperaturu zraka koji je potrebno odvesti van konstrukcije. Ukoliko izvedemo topli zrak, krovna folija i toplinska izolacija ugrađena ispod nje neće dospjeti u kontakt sa vrućim zrakom nego sa zrakom vanjske temperature, stoga izolacija treba premostiti manju temperaturnu razliku. Ispitajmo slučaj kada je u stanu 22°C, dok temperatura crijepa uslijed sunčevih zraka može dostići i do 70°C. U ovom slučaju temperaturna razlika je 48°C. Ukoliko riješimo prozračivanje krova i uzmemo u obzir ljetnu temperaturu od 35°C , vanjsko-unutarnja temperaturna razlika pada na 13°C. Time znatno opada temperaturno opterećenje zgrade s ugrađenim potkrovljem, a proporcionalno opada i utrošak energije za hlađenje zgrade. Hlađenje određenog prostora zahtijeva četiri puta više energije od zagrijavanja istog. Vidljivo je da se pravilnim prozračivanjem može postići velika ušteda energije.

Promatranjem zimskih uvjeta možemo zaključiti kako u odnosu na ljetne stanje nije važno savladavanje razlika u temperaturi (temperatura zraka ispod krova istovjetna je s temperaturom vanjskog zraka), nego odvođenja kondenzirane vlage. Vlaga može proći kroz zid, kroz termoizolaciju. Vlagu ne propuštaju samo materijali izvanredne gustoće, npr. metali, staklo, plastika dobre kvalitete, koju općenito ili vrlo rijetko ugrađujemo u krovne konstrukcije. Uz unutarnju temperaturu od 22°C razvija se unutarnji tlak pare odgovarajuće vrijednosti, koja je znatno veća u odnosu na vanjskih -20°C. U zimskom razdoblju ova razlika tlaka rezultira pokretanje pare iz unutarnjeg u vanjski prostor. Ovu prolaznu paru (vlažnost) je potrebno izvesti iz krovne konstrukcije (ozračiti). Nastanak pare nije karakterističan samo za zimsko razdoblje. Kada u ljetnim vrućinama nagle kiše ohlade vreli krov, također nastaje velika količina vodene pare ispod crijepa što je štetno za toplinsku izolaciju.

Načela ventiliranja krovova.

Na strehi krova se mora osigurati ne smetani ulaz zraka. Ovo često izostaje te je razina presjeka odzračivanja smanjena za debljinu daske, što umanjuje djelotvornost ventiliranja. Na daske se postavlja okapni lim koji štiti drvenu konstrukciju od vlage. Paropropusnu foliju pričvršćujemo kontra letvama čija visina znatno utječe na djelotvornost ventiliranja. Što je kontra letva viša i protok zraka je djelotvorniji. Minimalna debljina kontra letve iznosi 5,0 cm. U slučaju manje kosine krova i veće duljine roga (više od 5,0 m) visinu kontra letve treba povećati.

Za količine ulaza i izlaza zraka važe slijedeći propisi. Odzračivanje crijepa potrebno je izraditi sa sljedećim vrijednostima:

Ulaz zraka na strehi krova: 2 ‰/m površine krova ili najmanje 200 cm²/m slobodnog presjeka, kod odzračnih traka treba računati na slobodne površine (rupe), koje iznose 70% njene dimenzije.

Izlaz zraka na sljemenu i grebenu: 0,5 ‰/m površine krova ili najmanje 50 cm²/m slobodnog presjeka izlaza zraka.

Na prikazanim crtežima vidi se izrada odzračivanja. Put zraka označen je točkastom linijom.

Gore navedeni zaključci zahtijevaju sljedeća konstrukcijska rješenja, gledano s unutarnje strane prema vani u zagradi je označeno u kojem godišnjem dobu je djelotvornije.

U potkrovnom stanu potrebno je ugraditi foliju (parnu branu), prikljubljenu uz zidove koja ne propušta niti zrak niti paru (zima). Blokira prodiranje pare u konstrukciju.

Pogrešno je mišljenje da nam je toplinska izolacija veće debljine potrebna kako nam zimi ne bi bilo hladno u stanu. Ljeti je potrebno pobijediti znatno veću temperaturnu razliku nego zimi. Ukoliko nam toplinska izolacija krovne konstrukcije dobro funkcionira ljeti , to će nam i zimi zasigurno biti dobro. Ja preporučam izolaciju debljine 30 cm ili više. (zima-ljeto). Krovnu foliju položite na rogove što omogućava odvod vlage koja nastaje ispod pokrova. U svakom slučaju, polaganje krovne folije treba početi na strehi krova uključujući i okapni lim. Folija se ne može postaviti u oluk, jer će je UV zračenje uništiti. Po mom iskustvu, u ovom slučaju se i otvor za prozračivanje pokriva što će jednostavno upropastiti krovnu konstrukciju. Po zimskim uvjetima para se kreće iz unutarnjeg prostora prema van i stiže do folije. U slučaju paropropusne folije (ovdje se toplinska izolacija postavlja do kraja, bez zračnog prostora) para prolazi kroz foliju. Ukoliko je ventiliranje dobro izvedeno para lako odlazi iz konstrukcije. (zima). Kod upotrebe krovne folije u svrhu parne brane ili zatvaranja pare (pojačana mrežom) zimi će vodena para ostati ispod folije. Folija je hladna kao vanjski zrak te se para kondenzira na površini folije. Da bismo ovo spriječili potrebno je između folije i toplinske izolacije ugraditi zračni prostor. Dobro izveden zračni prostor ispod folije (u slučaju presjeka unutarnjeg i vanjskog odzračivanja nije lako i zahtjeva veliku pažnju) nije jednostavno izvesti, kod kompliciranih krovova to je gotovo nerješivo. Ovako nastala vlaga vlaži toplinsku izolaciju te ona gubi svojstva izoliranja što dalje umanjuje i teorijsko kretanja zraka. Drvene konstrukcije se u vlažnom okruženju oštećuju (truljenje, nastanak plijesni) gube nosivost, (zima). Stoga predlažemo ugradnju paropropusne folije. Ukoliko se odlučimo za ugradnju paropropusne krovne folije (CREATON UNO, DUO, TRIO, QUATTRO) možemo spriječiti 80% naših (izvedbenih) problema, između rogova možemo postaviti deblju toplinsku izolaciju i također ćemo izbjeći kondenziranje vlage. U prostoru kontraletve se dešava odzračivanje krova. Potpuni odzračni presjek mora biti jednak po cijeloj površini, nigdje se ne može smanjiti.

CREATON proizvodni program nudi nekoliko rješenja za ventiliranje.

Kod 1. prikaza vidimo jedinstveni način CREATON Balance odzračivanja, gdje zrak prolazi kroz sljemenjak relativno malog propusnog kapaciteta (5,0 cm²/odzračni grebeni crijep, 36 cm²/vodoravnog grebena dvostranog duljnog metra), stoga, ukoliko je to potrebno, može se postaviti odzračni crijep LQ37 u drugi red od gore.

Koje prednosti nudi ugradnja podsljemenog odzračnog crijepa?

Podsljemeni odzračni crijep se radi od istovjetnog materijala kao i osnovni crijepovi, jedinstvenog tehničkog rješenja i ljepote. Na sljemenu krova, podsljemeni odzračni crijep se potpuno uklapa, između valova crijepa i sljemenjaka, tako nestaje otvor, što omogućuje odzračivanje. Kod odzračnog presjeka za 5,0 cm2/kom, 2×18 cm2 po metru, za postizanje pravila od 50 cm2 potrebna je ugradnja odzračnog crijepa odzračnog presjeka 37,0 cm2/ kom.


Često se dešava da krovopokrivač ne ugrađuje podsljemeni odzračni crijep, nego zadnji red ispod sljemenjaka završava osnovnim crijepom. U ovom slučaju ispod sljemenjaka se ugrađuje sljemeno grebena traka. (prikaz 2) I sljemena traka ima odzračni presjek, ali se ne računa jer je premali, no u odzračivanju naravno sudjeluje. Usporedili smo cijene i dobili slijedeći rezultat za ugradnju Balance crijepa prirodne crvene boje za 1 m sljemena, sa posljemenim odzračnim crijepom, sa odzračnim crijepom i sa sljemenom trakom. Cijene izračunate za dužni metar pokazala su minimalna odstupanja i opovrgnula mišljenja da je podsljemeni odzračni crijep preskup. Ovo rješenje je za 5,2% jeftinije od ventiliranja sa klasičnim odzračnim crijepom. Ugradnjom podsljemenog odzračnog crijepa dobivamo estetiku i tehnički odlično rješenje za ventiliranje krova. Ukoliko ne koristimo podsljemeni odzračni crijep, moramo koristiti sljemeno grebenu traku, što estetski nije dobro rješenje, sljemena traka se vidi ispod sljemenjaka, nastali otvori nisu lijepi. Ove nedostatke podsljemeni odzračni crijep može ukloniti. U slučaju Utorenog bibera, izrada sljemena je jednostavnija, ravni crijepovi se dodiruju sa sljemenjacima te ne nastaju otvori kroz koje vjetar može unijeti vlagu. 

Kod 4. prikaza se vidi presjek kod crijepa Utoreni biber, gdje se ventiliranje krova radi osnovnim odzračnim crijepom. Osnovni odzračni crijep najbolje je postaviti u drugom redu od gore, cijelom duljinom sve do kraja reda. Ovako dobivamo odzračni presjek od 55 cm2 po metru što odgovara minimalnim zahtjevima. Ukoliko želimo veći odzračni presjek možemo ga ugraditi u više redova. Ovo je omiljeni crijep za odzračivanje krovova kod spomenika kulture pošto se ne izdiže iz ravnog krova, na suvremeni način rješava ventiliranje. Kod biber crijepova ventiliranje je mogućno i osnovnim odzračnim crijepom kao i podsljemenim odzračnim crijepom. Posljednji se može koristiti kod sljemena i kod dvostrukog pokrivanja.

Na strehi krova se također može povećati površina ulaza zraka. U tom slučaju se ispod prvog reda crijepa ugrađuje element, češalj za strehu krova. U CREATON proizvodnom programu možete pronaći i više rješenja, a naši zaposlenici CREATON-a osobno će Vam pomoći. Crteži prikazani uz besplatnu izradu planova prikazuju postavljanje odzračnih crijepova. 

Za Vaša daljnja pitanja stoje Vam na raspolaganju kolege savjetnici CREATON-a. 

Prozračivanje CREATON krovova

Prikaz 1. 

Prozračivanje CREATON krovova

Prikaz 2/1. Odzračivanje sljemena sa podsljemeni odzračnim crijepom. 

Prozračivanje CREATON krovova

Prikaz 2/2. Odzračivanje grebena sa sljemeno grebenom trakom.

Prozračivanje CREATON krovova

Prikaz 3. na ovoj skici nema linijskog podsljemenog odzračnog crijepa. Odzračivanje crijepa ide preko točkastog odzračnog crijepa. U ovom slučaju se ispod sljemenjaka ugrađuje odzračna traka. Odzračivanje krova Balance odzračnim crijepom (37,0 cm2/kom).

Prozračivanje CREATON krovova

Prikaz 4. Odzračivanje krova pokrivenog Utorenim biberom. Linijski podsljemeni odzračni crijep. 

Prozračivanje CREATON krovova

Prikaz 5. Odzračivanje krova pokrivenog Biber crijepom sa podsljemenim odzračnim crijepom na sljemenu i točkastim odzračnikom na grebenu krova.

Prozračivanje CREATON krovova

Prikaz 6. Pomoću točkastih odzračnika mogu se odzračivati sljeme i greben krova.

Prozračivanje CREATON krovova

Prikaz 7. Odzračivanje krova pokrivenog Utorenim biber crijepom pomoću točkastog odzračnog crijepa.