POKRIVANJE SLJEMENA I GREBENA SA SLJEMENJACIMA

POKRIVANJE SLJEMENA I GREBENA SA SLJEMENJACIMA

Pozitivne linije koje nastaju spajanjem dviju krovnih ploha nazivamo sljemenom i grebenom. Sljeme je horizontalna linija a greben je sljeme u nagibu ( koso sljeme). Najčešće se pokrivaju sljemenjacima. Za različite crjepove izrađeni su i odgovarajući sljemenjaci.

Početak i završetak sljemena zatvaramo sa sljemenim pločama, a za početak grebena koristi se početni sljemenjak. Točka gdje se spajaju dva grebena i jedno sljeme pokrivamo sa posebnim elementom koji zovemo trostrana sljemeno grebena kapa.

Sljemenjaci se pričvršćuju metalnim kopčama koje su dio sigurnosnog sistema.

Krovna oprema za pokrivanje sljemena i grebena je posebno razvijana i spada u izvornu CREATON liniju proizvoda.

 

KROVNA OPREMA ZA POKRIVANJE SLJEMENA I GREBENA

 

PREŠANI GLINENI CRIJEP

Sljemenjak

Sljemenjak

Sljemenjak je glineni element namijenjen pokrivanju sljemena i grebena krova. Izrađen je u nekoliko oblika i vrsta prilagođen vrsti i obliku crijepa. Za njihovo sigurno pričvršćivanje koriste se kopče koje se mogu dobiti u odgovarajućim bojama.

Crijep polovica

Crijep polovica

Koristi se kao prvi sljemenjak na grebenu. Pomoću njega ostvarujemo estetski i tehnički sigurno pokrivanje koje ujedno sprječava ulazak ptica i većih insekata ispod sljemenjaka. Pričvršćuje se pomoću zvonastih vijaka. Može se naručiti sa ravnim, školjkastim ili zaobljenim početkom.

Završna sljemena pločica

Završna sljemena pločica

Proizvod za estetsko i sigurno zatvaranje završetaka sljemena. Sprječava mogućnost da jaki vjetrovi uđu ispod sljemenjaka i podignu ih.

Funkcionalna završna sljemena pločica

Funkcionalna završna sljemena pločica

Proizvod za estetsko i pouzdano zatvaranje sljemenjaka. Moguća je primjena s obje strane sljemenjaka bez rezanja.

Trostrana sljemeno grebena kapa

Trostrana sljemeno grebena kapa

Proizvod je namijenjen pokrivanju spoja sljemena i dva grebena u jednoj točki. Dostupno je za sve vrste i oblike sljemenjaka.

Sljemeno grebena traka

Sljemeno grebena traka

Koristi se kao brtva ispod sljemenjaka na sljemenu i grebenu krova. Sprječava ulazak kiše nošene jakim vjetrom ispod sljemenjaka. Istovremeno paropropusna membrana po sredini trake osigurava optimalno odzračivanje i izlaz vrućeg i vlažnog zraka. Raspoloživa je u više boja i u trakama od 5 metara.

FIRSTFIX set za pričvršćivanje sljemenjaka (samo za sljeme krova)

FIRSTFIX set za pričvršćivanje sljemenjaka (samo za sljeme krova)

Ovo je CREATON specijalni sustav za pričvršćivanje sljemenjaka. Sastoji se od kopče i žice. Osigurava izvanredno pričvršćivanje bez sljemeno grebene letve bez nosača sljemeno grebene letve i bez sljemeno grebene trake. Za ovaj sustav neophodno je korištenje podsljemenog odzračnog crijepa. Žica se hvata za zadnju letvu, potom se provlači kroz kopču i sljemenjak i na kraju se fiksira savijanjem kroz posebno izrađeni otvor na kopči. Žica se naizmjenično hvata za lijevu i desnu stranu krova.

Držač sljemeno grebene letve

Držač sljemeno grebene letve 

Držač koji nosi sljemeno grebenu letvu koja služi za pričvršćivanje sljemenjaka sa odgovarajućim kopčama.

VUČENI GLINENI CRIJEP

Sljemenjak

Sljemenjak

Sljemenjak je glineni element namijenjen pokrivanju sljemena i grebena krova. Izrađen je u nekoliko oblika i vrsta prilagođen vrsti i obliku crijepa. Za njihovo sigurno pričvršćivanje koriste se kopče koje se mogu dobiti u odgovarajućim bojama.

Početni sljemenjak

Početni sljemenjak

Koristi se kao prvi sljemenjak na grebenu. Pomoću njega ostvarujemo estetski i tehnički sigurno pokrivanje koje ujedno sprječava ulazak ptica i većih insekata ispod sljemenjaka. Pričvršćuje se pomoću zvonastih vijaka. Dostupan je sa ravnim početkom.

Završna sljemena pločica

Završna sljemena pločica

Proizvod za estetsko i sigurno zatvaranje završetaka sljemena. Sprječava mogućnost da jaki vjetrovi uđu ispod sljemenjaka i podignu ih.

Crijep za krovne uvale

Crijep za krovne uvale 

Specijalni crijep koji se koristi kod pokrivanja krovnih uvala izrađenim od crijepa.

Konveksni i konkavni crjepovi

Konveksni i konkavni crjepovi

Specijalni osnovni crijep koji je po duljini konveksno ili konkavno savijen. Izrađuju se samo po narudžbi.

Trostrana sljemeno grebena kapa

Trostrana sljemeno grebena kapa

Proizvod je namijenjen pokrivanju spoja sljemena i dva grebena u jednoj točki. Dostupno je za sve vrste i oblike sljemenjaka.

Sljemeno grebena traka

Sljemeno grebena traka

Koristi se kao brtva ispod sljemenjaka na sljemenu i grebenu krova. Sprječava ulazak kiše nošene jakim vjetrom ispod sljemenjaka. Istovremeno paropropusna membrana po sredini trake osigurava optimalno odzračivanje i izlaz vrućeg i vlažnog zraka. Raspoloživa je u više boja u trakama dužine 5 metara i širine 220 mm.

Držač sljemeno grebene letve

Držač sljemeno grebene letve

Držač koji nosi sljemeno grebenu letvu koja služi za pričvršćivanje sljemenjaka sa odgovarajućim kopčama.