Ostali dopunski pribor

Ostali dopunski pribor

 

GLINENI CRIJEP

Rubni elementi za zid i dimnjak

Rubni elementi za zid i dimnjak

Dopunski pribor za sigurno, vodonepropusno zatvaranje spojeva prema raznim objektima na krovu, kao što su primjerice zidovi pročelja i rubovi dimnjaka. Dostupni su u bojama samih crjepova. Njihova širina iznosi 311 i 451 mm, a isporučuju se u kolutovima od 5 m u crvenoj, sivoj, smeđoj ili crnoj boji.

Akrilna boja za prekrivanje

Akrilna boja za prekrivanje

Služi za premazivanje rezanih rubova engobiranih crjepova, kao i za popravak manjih oštećenja. Boje su identične bojama crjepova. Dostupna u tubi od 250 ml.