Kosi krov

Kosi krov

Dvostrešni krov je osnovni oblik kosog krova. Pored toga što je kosi krov estetski jako lijep vrlo je bitno da jedan krov sigurno rješava i sve druge zadaće kojima je izložen svakodnevno. Tu spadaju kompletna zaštita zgrade i krovne konstrukcije od jakih nevremena, zaštita od sunca, zaštita od krovne lavine i dr.

Crijep i krovna oprema rezultat su originalnih inovacija iz Creatona.

Zabatni ili rubni dijelovi krova pokriveni sa limenim opšavima su skupi i zahtijevaju naknadno i trajno održavanje. Zadatak im je i zaštita drvene krovne konstrukcije na rubovima krova. Ključni element za rješenje ovih detalja su rubni crjepovi za desni i lijevi završetak krova.

 

DODATNA KROVNA OPREMA

 

PREŠANI GLINENI CRIJEP

VUČENI GLINENI CRIJEP

Rubni crijep

Rubni crijep

Korištenjem rubnog crijepa ostvarujemo estetski lijepo a tehnički trajno i postojano rješenje zabata krova. Dostupno je za lijevu i desnu stranu krova.

Crijep s dvostrukim valom

Crijep s dvostrukim valom

To je crijep sa dva pokrovna dijela gdje lijeva i desna strana izgledaju jednako. Koristi se za pokrivanje lijeve strane krova kada se za završetak koristi limeni opšav. Estetski i tehnički izuzetno dobro rješenje za ljepotu krova i sigurnu odvodnju vode bez vidljivih utora na crijepu.

Rubni crijep

Rubni crijep

Korištenjem rubnog crijepa ostvarujete estetski lijepo a tehnički trajno i postojano rješenje zabata krova. 
Pokrivanje ruba krova kod biber crijepa radi se sa 3/4  i 5/4 rubnim crijepom za dvostruko pokrivanje. Kod krunskog pokrivanja biber crijepom za završetak ruba krova koristi se 1/2 rubni crijep.

Pokrivanje ruba krova kod crijepa Utoreni biber radi se sa klasičnim rubnim crijepom a za postizanje pomaka pokrivanja na pola crijepa koristi se polovica crijepa.

Pokrivanje ruba krova kod crijepa Utoreni biber radi se sa klasičnim rubnim crijepom a za postizanje pomaka pokrivanja na pola crijepa koristi se polovica crijepa.