Jednostrešni krov

Hodanje po krovu

U nekim je situacijama nužno da se dimnjacima, krovnim prozorima i drugim detaljima na krovu može prići sa vanjske strane. Neposredno hodanje po crijepu nije sigurno, stoga je CREATON razvio ispitani sustav za hodanje po krovu. 

Svaki element navedenog sustava izrađuje se od lijevanog aluminija velike čvrstoće. Boja površine usklađena je sa bojom crijepa. CREATON sustav za hodanje po krovu od lijevanog aluminija predstavlja najvišu kategoriju kvalitete. Na tržištu proizvoda za sigurno hodanje po krovu nije moguće pronaći proizvod takve kvalitete i tako dugog vijeka trajanja.

Osnovna aluminijska ploča koja je istog oblika kao i crijep, pričvršćuje se vijcima za drvenu konstrukciju a pojedini elementi, kratka i dugačka rešetka  ili stepenica, međusobno se spajaju se vijčanim spojem.

Svaki element za hodanje po krovu originalni je CREATON proizvod te je optimiziran za sustav.

 

KROVNA OPREMA ZA HODANJA PO KROVU

 

PREŠANI GLINENI CRIJEP

Aluminijski osnovni element

Aluminijski osnovni element

Aluminijski crijep svojim oblikom i bojom idealno se uklapa u sliku krova. Na njega se pričvršćuju krovne stepenice.

Kratka aluminijska rešetka za hodanje

Kratka aluminijska rešetka za hodanje

Aluminijska, lijevana rešetka dim. 46x25 cm koji služi za hodanja po krovu. Za montažu rešetke potrebna su dva aluminijska osnovna elementa.

Dugačka aluminijska rešetka za hodanje

Dugačka aluminijska rešetka za hodanje

Aluminijska, lijevana rešetka dim. 80x25 cm koji služi za hodanja po krovu. Za montažu rešetke potrebna su dva aluminijska osnovna elementa.

Usko gazište aluminijski element

Usko gazište aluminijski element 

Aluminijski odljev usklađene boje za hodanja po krovu. Na krov se postavlja u skladu sa duljinom koraka. Za postavljanje je potreban jedan osnovni aluminijski element.

Set za spajanje rešetaka za hodanje

Aluminijski osnovni element

Metalni pribor za spajanje kratkih i dugih rešetki za hodanje. Na taj način mogu se oblikovati dugačke staze za hodanje. Isporučuje se u parovima.

UNIVERZALNI SUSTAV REŠETKI ZA HODANJE

UNIVERZALNI SUSTAV REŠETKI ZA HODANJE

CREATON čelični sustavi za hodanje po krovu. Pouzdano je rješenje visoke kvalitete.

Rešetka za hodanje sa odzračnim crijepom

Rešetka za hodanje sa odzračnim crijepom

Rešetke su duljine 40, 60, 80, 100 i 200 cm sa odgovarajućim priborom. Set rešetke za hodanje sadrži 2 držača rešetke, 6 vijaka dim. 4,5 x 45 mm i 4 vijka 6 x 10 mm sa torx utorom te dva imbus vijka za pričvršćivanje rešetke. Uz svaki nosač dolazi jedan odzračni crijep. Kod rešetke za hodanje od 200 cm potrebna su 3 držača.

Rešetka za hodanje bez odzračnog crijepa

Rešetka za hodanje bez odzračnog crijepa

Rešetke su duljine 40, 60, 80, 100 i 200 cm sa odgovarajućim priborom. Set rešetke za hodanje sadrži 2 držača rešetke, 6 vijaka dim. 4,5 x 45 mm i 4 vijka 6 x 10 mm sa torx utorom te dva imbus vijka za pričvršćivanje rešetke. Držač rešetke se montira između crjepova tako da odzračni crijep nije potreban. Kod rešetke za hodanje od 200 cm potrebna su 3 držača.

Aluminijski osnovni element

Aluminijski osnovni element

Metalna spojnica za uzdužno spajanje kratkih odnosno dugih rešetaka za hodanje. Na taj način mogu se oblikovati dugačke staze za hodanje. Isporučuje se u parovima.

VUČENI GLINENI CRIJEP

Aluminijski osnovni element

Aluminijski osnovni element

Aluminijski crijep svojim oblikom i bojom idealno se uklapa u sliku krova. Na njega se pričvršćuju krovne stepenice.

Kratka aluminijska rešetka za hodanje

Kratka aluminijska rešetka za hodanje

Aluminijska, lijevana rešetka dim. 46x25 cm koji služi za hodanja po krovu. Za montažu rešetke potrebna su dva aluminijska osnovna elementa.

Dugačka aluminijska rešetka za hodanje

Dugačka aluminijska rešetka za hodanje

Aluminijska, lijevana rešetka dim. 80x25 cm koji služi za hodanja po krovu. Za montažu rešetke potrebna su dva aluminijska osnovna elementa.

Usko gazište aluminijski element

Usko gazište aluminijski element 

Aluminijski odljev usklađene boje za hodanja po krovu. Na krov se postavlja u skladu sa duljinom koraka. Za postavljanje je potreban jedan osnovni aluminijski element.

Set za spajanje rešetaka za hodanje

Set za spajanje rešetaka za hodanje

Metalni pribor za spajanje kratkih i dugih rešetki za hodanje. Na taj način mogu se oblikovati dugačke staze za hodanje. Isporučuje se u parovima.

UNIVERZALNI SUSTAV REŠETKI ZA HODANJE

UNIVERZALNI SUSTAV REŠETKI ZA HODANJE

CREATON čelični sustavi za hodanje po krovu. Pouzdano je rješenje visoke kvalitete.

Rešetka za hodanje sa odzračnim crijepom

Rešetka za hodanje sa odzračnim crijepom

Rešetke su duljine 40, 60, 80, 100 i 200 cm sa odgovarajućim priborom. Set rešetke za hodanje sadrži 2 držača rešetke, 6 vijaka dim. 4,5 x 45 mm i 4 vijka 6 x 10 mm sa torx utorom te dva imbus vijka za pričvršćivanje rešetke. Uz svaki nosač dolazi jedan odzračni crijep. Kod rešetke za hodanje od 200 cm potrebna su 3 držača.

Rešetka za hodanje bez odzračnog crijepa

Rešetka za hodanje bez odzračnog crijepa

Rešetke su duljine 40, 60, 80, 100 i 200 cm sa odgovarajućim priborom. Set rešetke za hodanje sadrži 2 držača rešetke, 6 vijaka dim. 4,5 x 45 mm i 4 vijka 6 x 10 mm sa torx utorom te dva imbus vijka za pričvršćivanje rešetke. Držač rešetke se montira između crjepova tako da odzračni crijep nije potreban. Kod rešetke za hodanje od 200 cm potrebna su 3 držača.

Set za spajanje rešetki za hodanje

Set za spajanje rešetki za hodanje

Metalna spojnica za uzdužno spajanje kratkih odnosno dugih rešetaka za hodanje. Na taj način mogu se oblikovati dugačke staze za hodanje. Isporučuje se u parovima.