PROFIL utoreni biber ravnog oblika

Biber crijep sa profiliranom površinom

  • Zahvaljujući naglašeno profiliranoj strukturi
  • i različitosti boja
  • nude jedinstvene mogućnosti kombiniranja i oblikovanja
  • te se skladno uklapaju u postojeće krovne krajolike
prirodno crvena
prirodno crvena
NUANCE bakreno crvena engobirana
NUANCE bakreno crvena engobirana
NUANCE crna mat engobirana
NUANCE crna mat engobirana

Tehnièki podaci

Dimenzije(cca.)205 x 400 x 21 mm (milimetar )
Maks.pokrovna širina(cca.)180 mm (milimetar )
Min.letvanje(cca.)270 mm (milimetar )
Letvanje preporučeno(cca.)285 mm (milimetar )
Maks. letvanje(cca.)300 mm (milimetar )
Utrošak crijepa prosječno(cca.)19.2 kom/m² (komada po metru kvadratnom)
Masa po komadu(cca.)2.52 kg/kom (kilograma po komadu)
Masa po m²(cca.)48.4 kg/m² (kilogram po metru kvadratnom )
Masa palete(cca.)803 kg (kilogram)
BETON I VLAKNO CEMENT6 kom (komad )
Komada na paleti324 komad

Preuzimanja