PROFIL utoreni biber ravnog oblika

Biber crijep sa profiliranom površinom

prirodno crvena
prirodno crvena
NUANCE bakreno crvena engobirana
NUANCE bakreno crvena engobirana
NUANCE crna mat engobirana
NUANCE crna mat engobirana

Technical data

Dimenzije(cca.)205 x 400 x 21 mm (milimetar )
Maks.pokrovna širina(cca.)180 mm (milimetar )
Letvanje preporučeno(cca.)290 mm (milimetar )
Maks. letvanje(cca.)300 mm (milimetar )
Min.letvanje(cca.)270 mm (milimetar )
Utrošak crijepa prosječno(cca.)19.2 kom/m² (komada po metru kvadratnom)
Masa po m²(cca.)48.4 kg/m² (kilogram po metru kvadratnom )
Masa palete(cca.)803 kg (kilogram)
Masa po komadu(cca.)2.52 kg/kom (kilograma po komadu)
Komada na paleti324 komad
BETON I VLAKNO CEMENT6 kom (komad )