KLASSIK BIBER Zaobljeni kroj (Austrijski)

Od našeg cjelokupnog programa BIBER crjepovi sa polukružnim rezom imaju najrašireniju primjenu. Zahvaljujući jednostavnom, suzdržanom i baš zato bezvremenom obliku krovnoj plohi daju klasičnu ljepotu. Klasični crijep s okruglim rezom spaja krov sa prirodom i stvara savršen sklad. Na raspolaganju je široki izbor boja i površinskih obrada koji omogućuju veliki prostor individualnim rješenjima. Naročitu primjenu ima kod obnove starih ali i kod novih krovova. BIBER crijep AUSTRIJA dim. 20 x 40 cm predstavlja ekonomičniju varijantu kod tradicionalnih rješenja.

  • Bitno svojstvo: poštivanje tradicije
  • Tradicionalni oblici
  • Potpuno ravna površina
  • Veće dimenzije (20x40 cm)
  • Tanak je i diskretan, ali vrlo otporan
  • Prikladan za izradu individualnih oblika
  • Već od 10°nagiba krova
  • Na raspolaganju je široki izbor glinene krovne opreme
prirodno crvena
prirodno crvena

Od našeg cjelokupnog programa BIBER crjepovi sa polukružnim rezom imaju najrašireniju primjenu. Zahvaljujući jednostavnom, suzdržanom i baš zato bezvremenom obliku krovnoj plohi daju klasičnu ljepotu. Klasični crijep s okruglim rezom spaja krov sa prirodom i stvara savršen sklad. Na raspolaganju je široki izbor boja i površinskih obrada koji omogućuju veliki prostor individualnim rješenjima. Naročitu primjenu ima kod obnove starih ali i kod novih krovova. BIBER crijep AUSTRIJA dim. 20 x 40 cm predstavlja ekonomičniju varijantu kod tradicionalnih rješenja.

Tehnièki podaci

Dimenzije(cca.)200 x 400 x 14 mm (milimetar )
Maks.pokrovna širina(cca.)200 mm (milimetar )
Min.letvanje(cca.)155 mm (milimetar )
Letvanje preporučeno(cca.)165 mm (milimetar )
Maks. letvanje(cca.)175 mm (milimetar )
Utrošak crijepa prosječno(cca.)30.3 kom/m² (komada po metru kvadratnom)
Masa po komadu(cca.)2.3 kg/kom (kilograma po komadu)
Masa po m²(cca.)69.7 kg/m² (kilogram po metru kvadratnom )
Masa palete(cca.)1076 kg (kilogram)
BETON I VLAKNO CEMENT8 kom (komad )
Komada na paleti480 komad