CANTUS

Sofisticiran i u cijelosti obojen

  • Ujednačeni crijep s kontinuiranom ljepotom boje zahvaljujući najfinijim sirovinama „KERALIS“ i pažljivoj obradi. Na odrezanim rubovima ili kod oštećenja nisu potrebni dodatni radovi.
  • Izuzetna fleksibilnost i pojednostavljeno polaganje zahvaljujući velikom području pomicanja od 38 mm
  • Usavršena tehnologija izrade žljebova osigurava optimalno provođenje vode i nudi optimalnije odvođenje kišnice
  • Najviši stupanj kvalitete zajamčen je najboljim sirovinama i modernim postupkom pečenja bez kontakta u ravnoj kaseti za pečenje te neprekidnom optimizacijom postupaka proizvodnje
prirodno crvena
prirodno crvena
NUANCE bakreno crvena engobirana
NUANCE bakreno crvena engobirana
NUANCE boja škriljevca engobirana
NUANCE boja škriljevca engobirana
NUANCE crna mat engobirana
NUANCE crna mat engobirana
FINESSE boja crnog vina glazirana
FINESSE boja crnog vina glazirana
FINESSE crna glazirana
FINESSE crna glazirana
NOBLESSE kristal boja škriljevca glazirana
NOBLESSE kristal boja škriljevca glazirana
NOBLESSE kristal crna glazirana
NOBLESSE kristal crna glazirana

Tehnièki podaci

Dimenzije(cca.)265 x 450 mm (milimetar )
Min.pokrovna širina(cca.)222 mm (milimetar )
Srednja pokrovna širina(cca.)223 mm (milimetar )
Maks.pokrovna širina(cca.)224 mm (milimetar )
Min.letvanje(cca.)348 mm (milimetar )
Letvanje preporučeno(cca.)366 mm (milimetar )
Maks. letvanje(cca.)384 mm (milimetar )
min. utrošak crijepa (cca.)11.8 kom/m² (komada po metru kvadratnom)
Utrošak crijepa prosječno(cca.)12.3 kom/m² (komada po metru kvadratnom)
Maks.utrošak crijepa12.9 kom/m² (komada po metru kvadratnom)
Masa po komadu(cca.)3.55 kg/kom (kilograma po komadu)
Masa po m²(cca.)44.4 kg/m² (kilogram po metru kvadratnom )
Masa palete(cca.)877 kg (kilogram)
BETON I VLAKNO CEMENT5 kom (komad )
Komada na paleti240 komad

LAF-/FLA vrijednosti

Vrsta crijepKut nagiba

10°

15°

20°

25°

30°

35°

40°

45°

50°

55°

60°

LAF / FLA vrijednosti u mm za krovne limove 30x50 mm

 

 

 

 

PHP 2.5 db/m

FLA

110

105

95

90

85

80

75

70

65

60

 

PHP 2.5 db/m

LAF

60

55

55

50

40

35

30

20

15

10

 

PP 2.5 db/mFLA105100908580706560504545
PP 2.5 db/mLAF7065605550454035353020

LAF / FLA vrijednosti u mm za krovne limove 40x60 mm

 

 

 

 

PHP 2.5 db/m

FLA

120

115

105

100

95

90

85

80

75

 

 

PHP 2.5 db/m

LAF

60

55

55

45

35

30

25

10

5

 

 

PP 2.5 db/m

FLA

115

110

100

95

90

80

75

70

60

55

55

PP 2.5 db/m

LAF

70

65

60

50

45

40

35

25

20

15

5

Reference

CANTUS

Preuzimanja