FARMA DOMAĆIH CRNIH SVINJA DONJI MIHOLJAC

Kada je papa Ivan Pavao II 2003. godine posjetio i blagoslovio Slavoniju, Slavonci su ga obilato darovali. Među darovima i simbolima Slavonije, papa je na poklon dobio i jedan glineni BIBER CRIJEP koji je odnio u Vatikan. Slavonci su papi vrlo iskreno i zahvalno darovali i pokazali proizvod kojim se ponose. Zauvijek će Biber crijep predstavljati Slavoniju u Vatikanu.

Glineni proizvodi u našoj Slavoniji datiraju još od 2.500 godina prije Krista. Još od Vučedolske golubice pa sve do danas glineni proizvodi su utkani u slavonsku svakidašnjicu.

Taj slavonski građevinski gen potvrdio je još jedan slavonsko, hrvatski, reprezentativni izvozni proizvod, naš proslavljeni nogometaš DOMAGOJ VIDA. Domagoj je sa svojim prijateljima “Sinovi ravnice“ u blizini Donjeg Miholjca sagradio farmu za uzgoj domaćih crnih svinja. Farma i u farmi domaće crne svinje pokrivene su glinenim Biber crijepom tvrtke CREATON.

Izvor: Arhitektonski ured SKROZ d.o.o.

Prilikom promišljanja projekta farme glavni faktori bili su optimizacija proizvodnog procesa, što kvalitetniji smještaj životinja i što efikasniji način rada, uz želju da ona – unatoč tome što se radi o “tvorničkom procesu” – ne asocira na generičke masivne hale bez doticaja sa svojim okolišem. Činjenica da se radi o slobodnom uzgoju u startu je nametnula potrebu za oblikovanjem sukladno ljudskom mjerilu i potrebama životinja, koje većinu vremena provode na otvorenom. Dodatni čimbenik prilikom projektiranja bila je čistina/praznina slavonske nizine, gdje građevinski zahvat ne utječe samo na svoju neposrednu okolinu već komunicira sa svim ambijentima koji se pružaju prema horizontu.

Specifičnost projekta proizlazi iz reinterpretacije poprečnog presjeka klasične staje. Eliminiranjem središnjeg hodnika te smještajem komunikacije na galeriju, koja je ujedno i skladište, ostvarila  se veća površina namijenjena životinjama (u odnosu na staju slične tlocrtne površine) bez utjecaja na proizvodni proces. Pomične pregrade između boksova omogućavaju stvaranje privremenih hodnika potrebnih za funkcioniranje objekta, dok je izmicanje krovnih ploha u vertikalnom i horizontalnom smjeru formiralo potrebne natkrivene vanjske zone, uz istovremeno omogućavanje prirodnog provjetravanja i osvjetljavanja unutrašnjosti.

Tipski objekti su konstruktivno, oblikovno i u materijalu podijeljeni u tri horizontalna segmenta: bazu, središnju konstrukciju i krov. Pri odabiru materijala važan čimbenik je bila otpornost elemenata koji su u direktnom doticaju sa životinjama.

Budući da nije bilo zahtjeva za potpunim klimatskim zatvaranjem objekta, moglo se razigrati s oblikovanjem pročelja, koje svojom providnošću omogućava gotovo potpunu vidljivost konstrukcije, čiji je oblik direktno proizašao iz funkcije objekta i unutarnje dispozicije prostora.

Osim toga, ona je reinterpretacija geometrije drvenih pročelja kakva nalazimo na brojnim povijesnim gospodarskim objektima u Slavoniji. Takva reinterpretacija povezuje klasičan gospodarski objekt oblikovan suvremenim standardima s njegovom okolinom i građevinskim nasljeđem.

Ova farma je doista malo remek djelo projektiranja u stočarskoj industriji. Impresivan broj različitih tesarskih spojeva s vrlo zahtjevnim detaljima, vrlo uspješno izvela je tvrtka MS-ROOF iz Donjeg Miholjca na čelu s vlasnikom G. Marin Samardžić.

Krov je pokriven glinenim crijepom tip Biber crvena engoba iz tvornice CREATON.

Na slikama se vidi lijevi i desni Rubni crijep, koji na najbolji, najsigurniji i najefikasniji način pokriva zabatne ili rubne dijelove krova. Investitor nikada neće morati ići na krov, čistiti veterlajsne ili s vremenom shvatiti da je drvo ispod veterlajsni potpuno istrunulo a sve radi procurivanja vode između crijepa i lima.

Ovakvih problema na ovom krovu nema i nikada neće biti. Jer rubni crijep isključuje limene veterlajsne. Voda do oluka teče samo po crijepu.