DVOR VELIKI TABOR SPOMENIK KULTURE NULTE KATEGORIJE

„Plemićki grad Veliki Tabor jedan je od najznačajnijih kulturno–povijesnih spomenika profanoga graditeljstva kontinentalne Hrvatske. Veliki Tabor je izuzetan upravo zbog svoje monumentalne i autentične fortifikacijske arhitekture. Svojim smještajem na vrhu Košničkog Huma, na 333 m nadmorske visine, dominira zagorskim krajem već više od pola tisućljeća – arhitektura se zapravo stopila s prirodom čineći jedinstvenu sliku. Impresivan je i pogled koji se s Velikog Tabora pruža na cijelo Hrvatsko zagorje i dio Slovenije.

Ovaj spomenik kulture najviše nulte kategorije jedan je od najprepoznatljivijih identiteta, ne samo Hrvatskog zagorja, već i Hrvatske“

„Sagrađen tijekom 16. stoljeća kao utvrda protuturskog obrambenog sustava, Veliki Tabor svojom srednjovjekovnom građevnom jezgrom i renesansnim karakterom arhitektonske cjeline nosi obilježja jedinstvene graditeljske strukture na prijelazu iz srednjega u novi vijek. Izvorno vlastelinski posjed obitelji Ratkaj do kraja 18. stoljeća, ovaj dvor je rijedak primjer kontinuiteta korištenja te transformacije iz feudalnoga kasnogotičkoga burga u dvorac renesansnih obilježja što je u konačnici odredilo njegovu arhitektonsku slojevitost te ukupnu povijesnu, umjetničku i estetsku vrijednost” 

„Osnovni arhitektonski elementi utvrde-dvora su obrambeni zidovi s polukružnim kulama na sjeverozapadnoj, zapadnoj, južnoj i istočnoj strani, ulazni trakt na sjeveroistočnoj strani, arkadni hodnici koji okružuju dvorište te velika peterokutna zgrada u središnjem dvorištu sklopa. Obnovljena su vanjska i unutarnja pročelja novom vapnenom žbukom, zidni oslici dvorišnih pročelja rekonstruirani su prema utvrđenim izvornim fragmentima, obnovljena je ili zamijenjena novom odgovarajućom vrstom kamena plastika, zamijenjena je vanjska i unutarnja stolarija - dio najstarijih vratnih krila i dovratnika te okova se zadržao uz nužne popravke, zadržan je dio izvornih podnih obloga (drveni tzv."seljački " pod u prostorijama prvog kata istočne kule), izveden je dio novih stropova, popravljeno je izvorno krovište te postavljen kompletno novi pokrov.”

„Tijekom radova na sanaciji, samo na kratko dvorac je istrgnut iz prirode. Uporabom prirodnih materijala, vrlo brzo će priroda uljepšati dvorac onako kako to priroda najbolje radi. Krov zauzima veliki dio dvorca a crijep je najizloženiji i najvidljiviji dio sanacije. Zahvaljujući CREATONU i velikom izboru boja prirodnog glinenog crijepa, restauratori su mogli odabrati crijep koji već ima patinu starog krova i ubrzano ostvariti željeni cilj.”

U tvrtki CREATON SEE donešena je odluka o izdavanju časopisa u kojem će se objavljivati arhitektonska ostvarenja gdje je korišten naš proizvod, prirodni glineni crijep, u bilo kojem obliku i bilo kojoj površinskoj obradi.

Ubrzani tehnološki napredak doveo nas je u situaciju da svaki stanovnik Zemlje mora hitno početi razmišljati o svom odnosu prema prirodi. Ako to ne pokrenemo, vrlo brzo ćemo se suočiti s katastrofalnim posljedicama. Naš proizvod, prirodni glineni crijep, proizvodi se već više od tisuću godina. Glinu je stvorila planeta i vrijeme. Mi smo okruženi sirovinom za proizvodnju koju imamo u izobilju i ne moramo trošiti energiju da bi je stvorili. Korištenjem prirodnog glinenog crijepa u arhitekturi, čuvate okoliš, vraćate ljude prirodi, održavate kvalitetnu mikro klimu u životnim prostorima bez dodatnog trošenja energije. Kroz naš časopis, prezentirajući radove arhitekata, želimo Vam prezentirati pa i potaknuti Vas da je upotreba prirodnog glinenog crijepa prelazi iz Tradicije u Inovaciju.