CREATON crjepovi, ispitivanje otpornosti na atmosferilije

CREATON crjepovi, ispitivanje otpornosti na atmosferilije

CREATON je u proljeće 2015. godine zadužio neovisni laboratorij za testiranje građevinskih materijala u Wismaru u Njemačkoj da pokaže kako jedan od najpopularnijih proizvoda, crijep Balance, odolijeva vremenskim uvjetima. Kroz 300 ciklusa simuliranja ljetnih i zimskih uvjeta, smrzavanja i vodenog opterećenja crijep je izložen uvjetima koji su stroži od onih na evropskom tržištu.

Keramički crijep CREATON Balance je očekivano izdržao sve ekstremne uvjete ispitivanja bez ikakvog oštećenja.

Pri ovakvim je testiranjima najbitnije u laboratoriju što bliže simulirati prirodne okolnosti. Lako je dakle zaključiti: ako je crijep izdržao takva opterećenja u laboratoriju, onda će ih i u stvarnim okolnostima podnijeti bez oštećenja.

Prilikom proučavanja procesa testiranja možemo zapaziti da su se uzorci crjepova izlagali onakvim utjecajima kakvima će biti izloženi i u stvarnim okolnostima: oborinama, suncu, hladnoći i vodi.

Rezultati ovog ispitivanja daju korisnicima, stručnjacima i kupcima sigurnost da su crjepovi dugoročno zaista toliko otporni te da mogu bez ikakve dvojbe prihvatiti garanciju od 50 godina koju osigurava CREATON.

CREATON crjepovi, ispitivanje otpornosti na atmosferilije

Metode testiranja i proces

W tip testa otpornosti na smrzavanje, standarda DIN EN 1304:2005-7, izložio je crijep mnogo strožim zahtjevima nego što to aktualna tzv. E metoda na evropskim tržištima traži. Stručnjaci su testove provodili na verzijama engobiranih crjepova crne boje i boje bakra.

Metode testiranja i proces

Tijekom eksperimenta simulirali su uvjete smrzavanja na površini stručno izrađenog krova dužine 130 cm, širine 180 cm, pod nagibom od 16 stupnjeva, s ugrađenom toplinskom izolacijom i krovnom folijom.

Tijekom eksperimenta simulirali su uvjete smrzavanja na površini stručno izrađenog krova dužine 130 cm, širine 180 cm, pod nagibom od 16 stupnjeva, s ugrađenom toplinskom izolacijom i krovnom folijom.

Rezultati testiranja određuju se prema 5 mjernih točaka koje se nalaze na gornjem i donjem dijelu crijepa potom na foliji ispod crijepa, 10 cm iznad krova i ispod krova. Opterećenje izazvano zamrzavanjem i odmrzavanjem izvršava se automatski. Takozvani ciklus opterećenja sastoji se od dva zamrzavanja i dva odmrzavanja, pri čemu se odmrzavanje izvršava na dva načina – zagrijavanjem i posipanjem. 

Metode testiranja i proces

Nakon 30 ovakvih ciklusa opterećenja struktura se ostavlja 120 minuta kako bi se sama otopila. Cilj otapanja krova jest da se otopi cijelom dijagonalnom dužinom kako bi se nakon toga ponovno mogao zamrznuti. 

Periodi provjere tijekom testiranja

Nakon 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 i 270 ciklusa provjerava se površina svakog pojedinog crijepa i s donje i s gornje strane. Ako se tijekom provjera za vrijeme testiranja pronađe oštećenje, tada se pregledava čitava površina krova, a pronađena oštećenja se dokumentiraju.

Usporedna testiranja propusnosti i zadržavanja vode

Tijekom ispitivanja izdržljivosti u hladnim uvjetima u laboratoriju se paralelno ispituje propusnost crijepa i zadržavanje vode na crijepu. Za ovu se provjeru koriste tri primjerka crijepa. Najprije se svaki od triju osušenih crjepova na 10 dana izlaže mlazu vode određene jačine te se nakon toga strojno briše. Na mjestu brisanja može se utvrditi koliko je voda duboko prodrla.

Test u ljetnim uvjetima

Prije samoga početka testiranja na uvjete smrzavanja, CREATON keramički crjepovi podvrgavaju se takozvanom testu u ljetnim uvjetima. Tijekom tog testiranja površina crjepova se 25 minuta izlaže temperaturi od 55 do 60 °C koja simulira sunčeve zrake, nakon čega se uz pomoć vode hladi na temperaturi od 10 °C kroz 15 minuta. Istraživanjem se utvrdilo da se nakon 100 ponavljanja ovoga ciklusa opterećenja na površini crjepova nije zamijetila nikakva promjena.