OPTIMA osnovni crijep crna glazirani Finesse

Način ugradnje