RATIO osnovni crijep crna Finesse glazirana

Način ugradnje