Róna Segment cut Natural red

PROFIL segmentni oblik osnovni crijep prirodno crvena

Način ugradnje