AMBIENTE segmentni oblik osnovni crijep

Primjenom skupine proizvoda biber crjepova AMBIENTE sa segmentnim rezom moguće je oblikovanje velikih krovnih ploha diskretnog izgleda. Ne dominiraju ni horizontalne, niti okomite linije, no krov ipak djeluje odlučno.

  • Bitno svojstvo: tradicija i inovacija
  • Ekonomični oblik
  • Potpuno ravna površina   
  • Brza i jednostavna izvedba  
  • Već od 10°nagiba krova
  • Na raspolaganju je široki izbor glinene krovne opreme

Način ugradnje