Novi - Stari - Krov

Novi - Stari - Krov

Proizvođači građevnog materijala se žele akti vno uključiti i dati svoj doprinos u očuvanju naše graditeljske bašti ne.

Već su početkom 15. stoljeća prvi gradonačelnici i vlastelini donosili zakone kojima se uvodila obaveza da zgrade moraju biti  građene od kamena ili opeke te da moraju biti pokrivene glinenim crijepom. Ovo je bila jedina zašti ta od požara koji su u to vrijeme odnosili kompletne gradove. Ulaskom glinenog crijepa u naše gradove sačuvan je veliki dio ljudske povjesti od česti h požara i potpunog uništenja. 

Krovovi su bili brzo i jednostavno pokriveni a sirovina i gotovi proizvodi bili su u blizini svakog grada. Vremenom su se mijenjali proizvođači crijepa ili samo kalupi tako da se danas na starim krovovima još uvijek mogu vidjeti crjepovi različiti h dimenzija i oblika. Tada su bile moguće samo sanacije oštećenih dijelova krova sa materijalom koji je bio u tom trenutku dostupan. Svaki od ti h krovova je mala povijest koji su nerijetko stariji od nekoliko ljudskih života. S obzirom da mi u CREATONU dobro znamo naše mogućnosti odlučili smo napraviti upravo takav crijep koji će krovovima naših konti nentalnih gradova zadržati dušu i povjesnu priču koju krovovi pričaju.

Novi - Stari - Krov
Novi - Stari - Krov

Kombinacijom tri naša proizvoda bolje rečeno tri vrste Biber crijepa dobivate jedan novi proizvod pod imenom STARI GRAD. Biber crijep dim. 20 x 40 cm zaobljeni, Biber crijep dim. 20 x 40 cm ravno rezani i Biber crijep dim. 18 x 38 cm zaobljeni. Svi crjepovi su debljine 14 mm i pečeni su u najsuvremenijim tunelskim pećima na temperaturama iznad 1.000°C.

Krovu jamčimo povijesni izgled a sa tehničke strane vam nudimo moderan, suvremeni krov. Diskretno odzračivanje, neprimijetne priključke na venti lacije, sekundarni krov koji jamči ugodnu mikroklimu u potkrovlju, zašti tu od krovne lavine ili od jakog vjetra. Više o ovom projektu saniranja krovova prelijepom povijesnom kombinacijom više vrsta Biber crijepa možete doznati u CREATONU.

Novi - Stari - Krov
Novi - Stari - Krov

Za uzorke crijepa, tehničku podršku ili informacije slobodno me kontakti rajte na:

Šimo Filipović | Project technical advisor CREATON SEE – Adria Region
M: +385 98 251 331 | E: simo.filipovic@creaton.hr | http://www.creaton.hr